Om oss

Välkommen till en byggfirma med lång erfarenhet och stor kompetens! Vi utför små och stora uppdrag för både privatpersoner och företag, inklusive totalentreprenader där vi har kontakt med alla underentreprenörer. Men vi gör ett lika bra jobb när det handlar om de små uppdragen. 

Vi har motiverade, sociala och professionella medarbetare som gör allt för att våra kunder ska bli nöjda. Kunddialogen är viktig för oss och vi är inte främmande för att komma med rådgivning och synpunkter före eller under byggprocessens gång.

Vi vill att våra kunder ska känna vår passion och yrkesstolthet. För att underlätta för våra kunder sköts allt via en kontakt och en faktura. 

Kvalitet i fokus för oss

För oss är kvalitet väldigt viktigt och vi strävar alltid efter att nå ett så bra resultat som möjligt och att våra kunder är nöjda till hundra procent. Vi använder oss enbart av de bästa och mest moderna materialen på marknaden. För att vi ska nå upp till kundens högra krav går vi igenom varje arbete tillsammans för att ni ska vara trygga i att allt är korrekt genomfört.

Vi utför badrumsrenoveringar och en rad andra byggarbeten i Västerås och hela Mälardalsregionen, inklusive Stockholm.

Vi har som målsättning att tillgodose kundens behov i varje enskilt objekt. Alla våra kunder ska kunna lita på att vi håller utsatta tider och att hela entreprenaden är felfri när vi är klara. Vårt kvalitetssystem ska kontinuerligt uppdateras och förbättras.

Ett målinriktat miljöarbete

Vi sätter dessutom alltid miljön i fokus i vårt arbete. I detta ingår några punkter som är centrala för oss.

  • Vi ska alltid ha våra kunders miljövärderingar i fokus.
  • Våra utsläpp av koldioxid ska begränsas.
  • Vi arbetar internt på ett systematiskt sätt för att minska vår belastning på miljön.
  • Vi ska alltid ha en hög kompetens som kan leda våra beställare till lösningar som är hållbara ur ett miljöperspektiv.
  • Vi ska kontinuerligt förbättra och uppdatera vårt miljösystem.

kran badrumsrenovering Västerås

Ditt kompetenta och personliga byggföretag